Hjälp och stöd

Hjälp och stöd som ökar dina chanser att lyckas sluta röka

För att ha störst chans med att lyckas sluta röka och förbli rökfri visar forskning att en kombination med läkemedel och stöd har bäst effekt.

Personlig kontakt

Inom primärvården, tandvården och på apoteken finns professionella rökavvänjare. För att hitta någon att prata med där du bor kan du söka på Ta hjälp av vården under rubriken ”Hitta en rökavvänjare” alternativt söka läkare online. 

Telefoncoaching

Via den här hjälplinjen kan du också få råd och stöd utan att det kostar dig något:

  • Sluta-röka-linjen: Telefon 020-840 000. Kvalificerad tobaksavvänjare svarar mån-tors kl. 09:00 – 19:00, fre kl. 09:00 – 16:00

Självhjälp via internet/litteratur

Om du blivit ordinerad Champix (vareniklin) ingår LifeRewards som en del av din behandling. Läs mer om LifeRewards under rubriken motivationsprogram.

Granskad:

2019-03-28