Vad är Champix?

Champix (vareniklin) är ett receptbelagt läkemedel för rökavvänjning hos vuxna

  1. Champix minskar rökbegäret och de abstinensbesvär som normalt drabbar dig när du slutar röka.1
  2. Skulle du röka en cigarett samtidigt som du tar medicinen så kan du förmodligen märka att Champix minskar "njutningen" av rökningen.1

Liksom alla läkemedel kan Champix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte uppleva dem.

Referens: 1. fass.se

Sluta röka

Varför vill du sluta röka? Frågan kan verka självklar, men chansen att lyckas ökar avsevärt om du vet dina skäl.

hjälp & stöd

För att ha störst chans med att lyckas sluta röka och förbli rökfri visar forskning att en kombination med läkemedel och stöd har bäst effekt.

LifeRewards

Du som har fått Champix (vareniklin) utskrivet av din läkare får kostnadsfritt ta del av i LifeRewards, ett stödprogram för rökavvänjning.